Etüt Proje Danışmanlığı

Etüt Proje Danışmanlığı

Drenaj etüt ve planlama çalışmaları, arazide inceleme ve araştırmalar gerektirmektedir. Teknik ve ekonomik yönden iyi bir projeleme geniş ölçüde araziden sağlanan teknik bilgilerin doğruluk derecesine ve detayına bağlı bulunmaktadır. Drenaj etüdleri drenaj sistemlerinin planlanması ve projelendirilmesi için gerekli doneleri elde etmek ve bu donelerin değerlendirilmesi ile drenajın elverişlilik seviyesi ve gereksinim duyulan sistem üzerinde bir karara varılmasını amaçlamaktadır.

     Drenaj etüd çalışmalarını genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Ön etüd çalışmaları (İstikşafi)
  • Mevcut proje verileriyle büro çalışması
  • Arazi etüdlerinin yapılması (Ek arazi bilgilerinin toplanması)
  • Elde edilen proje verilerinin değerlendirilmesi
  • Arazi etüdlerinin sonuçları ve raporun yazılması


Etüt Proje Danışmanlığı